vmoskvenachinaetsyastroitelstvopervoivetkiskorostnogotramvaya3c610